AKTUALNA

WYSTAWA

CZASOWA:

Wystawa malarstwa
Jarosława Kiełbasiewicza
KADRY PAMIĘCI
(czynna do 10 grudnia)


APLIKACJA MOBILNA:


www.guides4art.pl

KARTA PIASTA:
DO ODBIORU
W MUZEUM


www.szlakpiastowski.pl

 

KUP KSIĄŻKĘ!

 

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ
ZIEMI PAŁUCKIEJ
W WĄGROWCU


WSPIERA NAS:

 

DUCH ZAPAŁKIEWICZA

- KONKURS!

(KLIKNIJ NA OBRAZEK)

Dla zwiedzających

Dla zwiedzających

Muzeum jest czynne:

od wtorku do soboty w godzinach 10 – 16

w niedziele i dni świąteczne w godzinach 12 – 16

Ekspozycje muzealne są nieczynne dla zwiedzających w poniedziałki, pierwszy dzień świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz w Nowy Rok, dzień Wszystkich Świętych i w dniu święta Bożego Ciała.

Uwaga: Po uprzednich ustaleniach Muzeum może być udostępnione zwiedzającym w innych godzinach niż podano wyżej.

Bilety wstępu*:

- cena biletu normlanego – 5,00 zł

- cena biletu ulgowego – 3,00 zł

- cena biletu Karta dużej rodziny – każdy bilet 1,00 zł

- cena biletu Karta Piasta – każdy bilet 1,00 zł

- cena biletu Rodzina 500+ - każdy bilet 1,00 zł

Dniem wolnym od pobierania opłaty za wstęp do muzeum jest niedziela.


Muzeum oferuje odpłatnie:

* usługi oprowadzania w zakresie zwiedzania:

- wystaw muzealnych,

- zabytków pocysterskich Wągrowca,

- piramidy rotmistrza Fr. Łakińskiego  oraz skrzyżowania rzek,

- drewnianego kościoła w Tarnowie Pałuckim;

* badania archeologiczne (nadzory);

* organizację zleconych wystaw, spotkań i imprez związanych z archeologią, historią oraz etnografią Wągrowca i regionu Pałuk.

*Opłata za lekcję oraz zajęcia warsztatowe przeprowadzone w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu oraz poza jego siedzibą       25 zł

Opłaty za korzystanie z usług przewodnika:

- zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Wągrowcu - 20 zł

- zwiedzania obiektów znajdujących się na terenie Wągrowca – 20 zł za każdy obiekt

- zwiedzanie Kościoła w Tarnowie Pałuckim – 40 zł

- zwiedzanie obiektów znajdujących się poza Wągrowcem - 40 zł za każdy obiekt

 

Szkoły i przedszkola - zniżka w wysokości 50% ustalonych cen za oprowadzenie.

Uwaga:  W zależności od zakresu zwiedzania koszty są kumulowane. Zwiedzanie wystaw muzealnych oraz zabytków  pocysterskich prosimy zgłaszać z kilkudniowym wyprzedzeniem.


W muzeum czynne jest stoisko ze sprzedażą pamiątek i wydawnictw regionalnych.


Przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu mają swoje siedziby:

* Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej - prezes: Kinga Babicz

*Towarzystwo Pamięci Powstania WIelkopolskiego 1918/1919. Koło Wągrowiec: prezes Tomasz Kruk

* Wągrowiecki Klub Podróżnika - Kierujący działaniami WKP : Sylweria Szyfter

* Wągrowieckie Stowarzyszenie Szlaku Cysterskiego - prezes: Andrzej Wieczorek


Kontakt:

Muzeum Regionalne

ul.Opacka 15

62-100 Wągrowiec

telefon: 067/ 26 85 911, kom. 515 041 938

www.opatowka.pl

Facebook: @opatowka

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

*Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu stosownego dokumentu:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;

2) uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

7) emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

8) nauczycielom:

a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,

b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

– szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

10) kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;

5) dzieciom do lat 7.