AKTUALNA

WYSTAWA

CZASOWA:

Wystawa malarstwa
Jarosława Kiełbasiewicza
KADRY PAMIĘCI
(czynna do 10 grudnia)


APLIKACJA MOBILNA:


www.guides4art.pl

KARTA PIASTA:
DO ODBIORU
W MUZEUM


www.szlakpiastowski.pl

 

KUP KSIĄŻKĘ!

 

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ
ZIEMI PAŁUCKIEJ
W WĄGROWCU


WSPIERA NAS:

 

DUCH ZAPAŁKIEWICZA

- KONKURS!

(KLIKNIJ NA OBRAZEK)

ZBIORY HISTORYCZNE

Zgromadzone zbiory historyczne  Muzeum Regionalnego w Wągrowcu obejmują dokumenty oraz realia. Do najcenniejszych należą dokumenty cechów rzemieślniczych z Wągrowca i Gołańczy od XVII  do XX w.,  a wśród nich: dokument z 1658 roku potwierdzający przywileje cechowe dla mieszczan wągrowieckich, podpisany przez króla Jana Kazimierza; pisma,  protokólarze,  księga ewidencji członków cechu,   świadectwa ukończenia nauki, listy wyzwolinowe.

Zbiór uzupełniają: skrzynia cechu krawców z 1855 roku oraz pieczęcie cechowe. Do muzeum trafił również zbiór dokumentów dotyczących wągrowieckiego Bractwa Strzeleckiego od  końca  XVIII w. do 1947 roku oraz zbiór dokumentów związanych z działalnością harcerstwa wągrowieckiego w okresie międzywojennym i powojennym (do 1998 r.)

Interesujący i - w miarę możliwości uzupełniany – jest zbiór widokówek Wągrowca z czasów zaborów i  okresu międzywojennego. Zebrano też czasopisma, świadectwa  szkolne i legitymacje oraz dokumenty organizacji i stowarzyszeń świeckich i kościelnych oraz liczne dokumenty dotyczące życia mieszkańców Wągrowca w okresie II wojny światowej. Regionalia historyczne uzupełniają mapy miasta i powiatu wągrowieckiego, sztandary, ceramika, odznaki i medale wydane w Wągrowcu i dotyczące tego miasta. W muzeum znalazły się też prace artystyczne, które dokumentują widoki miasta z różnych okresów. Najstarszą jest litografia Napoleona Ordy z około 1880 roku przedstawiająca panoramę Wągrowca.  W posiadaniu muzeum jest też interesująca barwna litografia Aleksandra Dunckera z 1868 r. przedstawiająca dwór w Rąbczynie (pow. wągrowiecki).

Ponadto zgromadzono dokumenty związane z życiem Wągrowca po II wojnie światowej. Przyjęto m.in. część ksiąg pamiątkowych, fotografii i sztandarów po byłym komitecie powiatowym i miejskim PZPR w Wągrowcu.

Autor tekstu: Zofia Zawol