AKTUALNA

WYSTAWA

CZASOWA:

Wystawa malarstwa
Jarosława Kiełbasiewicza
KADRY PAMIĘCI
(czynna do 10 grudnia)


APLIKACJA MOBILNA:


www.guides4art.pl

KARTA PIASTA:
DO ODBIORU
W MUZEUM


www.szlakpiastowski.pl

 

KUP KSIĄŻKĘ!

 

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ
ZIEMI PAŁUCKIEJ
W WĄGROWCU


WSPIERA NAS:

 

DUCH ZAPAŁKIEWICZA

- KONKURS!

(KLIKNIJ NA OBRAZEK)

Zadania Rady Muzeum

Radę Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu powołuje Rada Miejska Wągrowca.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

Do zadań Rady Muzeum należy:


* sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, a  w szczególności nad realizacją celów określonych w art.2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,


* ocenianie, co najmniej raz do roku, działalności muzeum oraz zatwierdzanie przedłożonego przez dyrektora muzeum  rocznego planu działalności, wraz z planem finansowym, a także sprawozdania roczne z działalności muzeum.


Skład Rady Muzeum powołanej 29.10.2015 r.

 

(link do uchwały: http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm/zasoby/files/Uchwaly_RM/2015/XII_73_2013%20.pdf )

 

 

- mgr Kinga Babicz

- mgr lic. Małgorzata Fimiak

- mgr Ziemowit Niedźwiecki

- mgr Aleksandra Podemska

- dr Wojciech Szafrański

- mgr Andrzej Wieczorek

- prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa

- mgr Zofia Zawol