• do nabycia w muzeum:
  do nabycia w muzeum:
  KALENDARZ "NIEPODLEGŁOŚCIOWY" NA ROK 2018
 • KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
 • Wystawa malarstwa
  Wystawa malarstwa
  KADRY PAMIĘCI
  czynna do 10 grudnia
 • ALBUM o Wągrowcu
  ALBUM o Wągrowcu
  do nabycia w muzeum
 • ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE NA ZIEMI WĄGROWIECKIEJ
  ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE NA ZIEMI WĄGROWIECKIEJ
  NOWA PUBLIKACJA DO NABYCIA W MUZEUM

 


AKTUALNA

WYSTAWA

CZASOWA:

Wystawa malarstwa
Jarosława Kiełbasiewicza
KADRY PAMIĘCI
(czynna do 10 grudnia)


APLIKACJA MOBILNA:


www.guides4art.pl

KARTA PIASTA:
DO ODBIORU
W MUZEUM


www.szlakpiastowski.pl

 

KUP KSIĄŻKĘ!

 

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ
ZIEMI PAŁUCKIEJ
W WĄGROWCU


WSPIERA NAS:

 

DUCH ZAPAŁKIEWICZA

- KONKURS!

(KLIKNIJ NA OBRAZEK)

KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

REGULAMIN KONKURSU NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

I. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs jest adresowany do dzieci z przedszkoli i klas I – III,           uczniów klas IV – VII ze szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół gimnazjalnych z powiatu wągrowieckiego.

2. Szopka może być wykonana przez jedną, dwie lub trzy osoby. Szopki mogą być przygotowane wyłącznie z elementów wykonanych własnoręcznie przez autorów (postaci, konstrukcja szopki, zwierzęta, wyposażenie szopki).

II. Warunki przyjęcia szopek

1. Do nadesłanych prac należy dołączyć: metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora/autorów,

wypełnioną kartę zgłoszeniową uczestnictwa w konkursie – załącznik nr 1 (każdy uczestnik konkursu musi posiadać oddzielną kartę zgłoszeniową).

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyjmowania prac niezgodnych z regulaminem.

III. Składanie prac konkursowych i ich odbiór


Ostateczny termin złożenia prac konkursowych ustala się na 5 grudnia 2017 roku. Prace należy składać w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu przy ul. Opackiej 15, 62-100 Wągrowiec (od poniedziałku  do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, w soboty od 10.00 do 16.00 i niedziele od 12.00 do 16.00).

Prace należy odebrać z Muzeum w terminie do 28 lutego 2018 roku.

Nieodebrane szopki zostaną zniszczone przez organizatorów.

IV. Ocena prac

1. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny nadesłanych prac w czterech kategoriach wiekowych:

- kategoria I - dzieci z przedszkoli oraz zerówek

- kategoria II - klasy  I-III szkół podstawowych,

- kategoria III - młodzież z klas IV-VII,

- kategoria IV - młodzież z klas  gimnazjalnych.

2. Przy ocenie prac jury będzie uwzględniać przede wszystkim:

- pomysłowość, stopień trudności, estetykę, samodzielne wykonanie postaci, zwierząt,  konstrukcji   a także wyposażenie szopki.

V. Nagrody

1. O wynikach konkursu zostaną poinformowani rodzice/opiekunowie lub nauczyciele uczestników    konkursu.

2. Za najciekawsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody.

3. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas Jarmarku Świątecznego na wągrowieckim rynku  16 grudnia 2017  roku o godz. 14.00.

VII. Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu od 16 grudnia 2017 roku do 4 lutego 2018 roku. Poza  nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami zostaną zaprezentowane szopki zakwalifikowane przez jury na wystawę.

VI. Zastrzeżenia organizatorów

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach oraz innych wydawnictwach promujących konkurs). Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne  z przyjęciem warunków regulaminu i  publikacji wizerunku oraz przetwarzaniu i publikowaniu danych osobowych.