AKTUALNA WYSTAWA

CZASOWA:

DAWNE NARZĘDZIA

TORTUR


APLIKACJA MOBILNA:


www.guides4art.pl

KARTA PIASTA:
DO ODBIORU
W MUZEUM


www.szlakpiastowski.pl

 

KUP KSIĄŻKĘ!

 

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ
ZIEMI PAŁUCKIEJ
W WĄGROWCU


WSPIERA NAS:

 

DUCH ZAPAŁKIEWICZA

- KONKURS!

(KLIKNIJ NA OBRAZEK)

DAWNE NARZĘDZIA TORTUR

Otwarcie wystawy: w piątek 7 lipca 2017 r. o godzinie 18.00 w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu, ul. Opacka 15.

Ekspozycja będzie czynna do 31 sierpnia 2017 r.

 

„Dawne narzędzia tortur”

Na wystawie zostaną zaprezentowane rekonstrukcje dawnych narzędzi tortur pochodzące ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Wśród nich znajdzie się m.in. krzesło egzekucyjne, madejowe łoże, hiszpański zając, czy też pas cnoty.

Ekspozycja zostanie uzupełniona treściami związanymi z działalnością wągrowieckich sądów miejskich do XVIII wieku.

*

W średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych stosowanie tortur było nieodłączną częścią przewodu sądowego. Sądy miejskie opierały swoją działalność o reguły zakładające, że koronnym dowodem zbrodni jest przyznanie się oskarżonego do winy. Zastosowanie takiego systemu wiązało się z potrzebą wywarcia na oskarżonym silnej presji. Często jednak bywało, że pod wpływem katowskiej „perswazji”, oskarżeni brali na siebie wszystkie zasugerowane zarzuty, bez względu na ich umocowanie w rzeczywistości. Odrębnie można potraktować różnego rodzaju przyrządy do wymierzania kary. Niektóre wykroczenia były karane na przykład włożeniem na twarz maski hańby i wystawieniem na widok publiczny, lub obnoszeniem wokół rynku kamieni hańby.

 

Uwaga! Prezentowane na wystawie eksponaty oraz ilustracje zawierają drastyczne treści.

*

Wystawie towarzyszy broszura „Mieczem i ogniem – wągrowiecki wymiar sprawiedliwości w czasach wczesnonowożytnych”, zawierająca treść plansz dotyczących Wągrowca (w wersji rozszerzonej). Publikację można nabyć w muzeum.