AKTUALNA

WYSTAWA

CZASOWA:

Wystawa malarstwa
Jarosława Kiełbasiewicza
KADRY PAMIĘCI
(czynna do 10 grudnia)


APLIKACJA MOBILNA:


www.guides4art.pl

KARTA PIASTA:
DO ODBIORU
W MUZEUM


www.szlakpiastowski.pl

 

KUP KSIĄŻKĘ!

 

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ
ZIEMI PAŁUCKIEJ
W WĄGROWCU


WSPIERA NAS:

 

DUCH ZAPAŁKIEWICZA

- KONKURS!

(KLIKNIJ NA OBRAZEK)

10 wybranych wydarzeń muzealnych w 2016 roku

Interdyscyplinarne badania średniowiecznego i nowożytnego kompleksu osadniczego w Dzwonowie. Projekt realizowany przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu otrzymał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (90 tys. zł) oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W prace zaangażowani są naukowcy uniwersytetów w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu oraz Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Warszawskiej i innych instytucji.

Szczegóły dotyczące projektu oraz aktualności: www.dzwonowo.wordpress.com

 

 

Trzeci tom czasopisma poświęconego przeszłości Wągrowca i regionu (Wangrovieciana. Studia et Fontes. Wągrowieckie Studia Muzealne). W publikacji znalazło się 14 artykułów i opracowań autorstwa pracowników Muzeum oraz badaczy współpracujących z naszą placówką. Szczegóły na stronie: www.opatowka.pl w zakładce „Wangrovieciana”.

Wystawa „Zdjęcia ze starej szuflady. Życie codzienne mieszkańców gminy Wągrowiec na dawnej fotografii”. Ekspozycja zrealizowana w ramach nowego projektu Muzeum, realizowanego we współpracy z Urzędem Gminy Wągrowiec. Prezentowane fotografie pochodziły ze zbiorów prywatnych ponad 30 osób i rodzin.

 

XIX Wągrowiecki Festyn Cysterski

Wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych Wielkopolski. W tym roku Festyn odwiedziło ok. 3 tys. uczestników.

Ferie w Muzeum

oraz wyznaczenie i opis tras turystyczno-edukacyjnych śladami wągrowieckich Niemców i Żydów (we współpracy z I LO i Gimnazjum Gminnym nr 1, zadanie wykonane przez uczniów tych szkół). Więcej na stronie: www.wagrowiec1381.wordpress.com

Wystawa „Monumenta Fidei – pomniki wiary na ziemi łekneńsko-wągrowieckiej” zorganizowana w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Na ekspozycji zaprezentowano treści dotyczące chrztu Polski, przedstawione w oparciu o obiekty zaliczane do najważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego na ziemi łekneńsko-wągrowieckiej.


Weekend na Szlaku Piastowskim

Od niedawna Wągrowiec oraz Łekno i Tarnowo Pałuckie są miejscowościami włączonymi do Szlaku Piastowskiego. Tegoroczny „Weekend” – święto szlaku – był pierwszą edycją wydarzenia, które odbywać się będzie cyklicznie. Szczegóły na stronie: www.szlakpiastowski.pl

Cykl zajęć lekcyjnych oraz wystawa „Proszę Państwa, oto MIŚ. Kolekcja Aliny Wierzbickiej”. W ciągu miesiąca wystawę odwiedziło ponad 1500 osób a muzealnicy przeprowadzili 102 lekcje i zajęcia warsztatowe dla grup zorganizowanych.

Wystawa pokonkursowa „Sztuka ludowa Pałuk”. Wystawa była podsumowaniem kolejnej edycji międzywojewódzkiego konkursu na sztukę ludową regionu Pałuk w twórczości dzieci, młodzieży i ich opiekunów.

 

„Muzeum po zmierzchu” – wydarzenie poświęcone tradycjom andrzejkowo-katarzynkowym i lokalnym legendom. Ważnymi punktami programu były: prezentacja gier planszowych (grupa Wągrowiec na planszy) oraz zwiedzanie wystawy czasowej „Proszę Państwa, oto MIŚ”.