AKTUALNA

WYSTAWA

CZASOWA:

Wystawa malarstwa
Jarosława Kiełbasiewicza
KADRY PAMIĘCI
(czynna do 10 grudnia)


APLIKACJA MOBILNA:


www.guides4art.pl

KARTA PIASTA:
DO ODBIORU
W MUZEUM


www.szlakpiastowski.pl

 

KUP KSIĄŻKĘ!

 

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ
ZIEMI PAŁUCKIEJ
W WĄGROWCU


WSPIERA NAS:

 

DUCH ZAPAŁKIEWICZA

- KONKURS!

(KLIKNIJ NA OBRAZEK)

KOŚCIÓŁ FARNY

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

ul. Klasztorna 4

Zwiedzanie:kościół dostępny dla zwiedzających poza godzinami odprawiania mszy. Oprowadzanie – kontakt z Muzeum Regionalnym w Wągrowcu (tel. 67 268 59 11)

.

Chorągiewka na zwieńczeniu zachodniej fasady (monogram: MARYA, data: 1638).

Kościół farny jest najstarszą w mieście świątynią (pierwsza wzmianka: 1381 r.). Początkowo był to kościół drewniany. W XV-XVI w. wystawiono nowy, murowany budynek w stylu późnogotyckim, odpowiadający aspiracjom parafian zamieszkujących w dynamicznie rozwijającym się wówczas mieście. Budynek kościoła powstawał w kilku etapach. W świątyni jest obecnie 10 ołtarzy z różnych epok.


Kościół farny – fotografia z początku XX wieku

 

Ciekawostki:

- W ołtarzu głównym znajdował się pierwotnie obraz z wizerunkiem patrona świątyni – św. Jakuba Apostoła. W XIX w. obraz był mocno zniszczony i wykonano wówczas nowy, z przedstawieniem Trójcy Świętej. Po bokach umieszczono obrazy z przedstawieniami świętych. W 1939 r. przewieziono je do Warszawy w celu przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich. W czasie II wojny światowej zaginęły (prawdopodobnie uległy zniszczeniu). W 1947 r. zostały skopiowane na podstawie fotografii przez Leona Wróblewskiego. Pozostałe obrazy z ołtarza głównego zachowały się w oryginałach.


Środkowa część ołtarza głównego. Obrazy namalowane w 1947 r. według fotografii XIX-wiecznych obiektów zniszczonych w okresie II wojny światowej.

 

- Jeden z ołtarzy bocznych w prezbiterium poświęcony jest św. Walentemu. Główny obraz zainstalowano w tym ołtarzu wtórnie – jest on od niego starszy (z pocz. XVI w.) . W XIX w. pisano o nim, że zasłynął płynącymi zeń łaskami.


Obraz z wizerunkiem św. Walentego w ołtarzu bocznym.

 

- Na zewnętrznych ścianach kościoła (szczególnie po stronie wschodniej) można zobaczyć miseczkowate zagłębienia w cegłach. Do dziś nie określono, w jakim celu zostały one wyżłobione. Prawdopodobne wydaje się przypuszczenie, że powstały wskutek krzesania ognia przy użyciu świdra ogniowego.


Tajemnicze zagłębienia w murze oraz inskrypcje po stronie wschodniej kościoła.

- Przed kościołem znajduje się jedyny na świecie pomnik poświęcony ks. Jakubowi Wujkowi z Wągrowca. Był on synem wągrowieckiego piwowara Macieja Wujka, inicjującego wprowadzenie do ksiąg miejskich zapisów w języku polskim (w miejsce wcześniejszych, pisanych po łacinie). W późniejszym czasie ks. Jakub Wujek zasłynął jako tłumacz Pisma Świętego na język polski. Przygotowany przez niego przekład obowiązywał w polskim Kościele Rzymskokatolickim do połowy XX w., wpływając w poważnym stopniu na kształtowanie się współczesnej polszczyzny. Pierwszy pomnik odsłonięto w tym miejscu w latach 30. XX w. Został on zniszczony przez Niemców po zajęciu miasta w czasie II wojny światowej (w 1939 r.). Nowy pomnik odsłonięto w 1973 r. Poświęcił go ks. kardynał Stefan Wyszyński, który podsumował dzieło ks. J. Wujka słowami: „Dał mowie polskiej Pismo Święte”.

- W nawach bocznych kościoła znajdują się tzw. szafki cechowe. Były one użytkowane przez wągrowieckie cechy rzemieślnicze. Przechowywano w nich m.in. dary przeznaczone na utrzymanie świątyni.

Szafka cechowa w nawie południowej.