AKTUALNA

WYSTAWA

CZASOWA:

Wystawa malarstwa
Jarosława Kiełbasiewicza
KADRY PAMIĘCI
(czynna do 10 grudnia)


APLIKACJA MOBILNA:


www.guides4art.pl

KARTA PIASTA:
DO ODBIORU
W MUZEUM


www.szlakpiastowski.pl

 

KUP KSIĄŻKĘ!

 

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ
ZIEMI PAŁUCKIEJ
W WĄGROWCU


WSPIERA NAS:

 

DUCH ZAPAŁKIEWICZA

- KONKURS!

(KLIKNIJ NA OBRAZEK)

Badania archeologiczne przy wągrowieckiej opatówce

Od 2 czerwca 2015 roku prowadzone są archeologiczne badania sondażowe w otoczeniu budynku Muzeum Regionalnego. Ich celem jest rozpoznanie nawarstwień ziemnych przed właściwymi badaniami wykopaliskowymi związanymi z planowaną rozbudową muzeum.


 

Studenci archeologii przy eksploracji wykopów. Fot. M. Krzepkowski.

 

Analiza źródeł historycznych wykazała, że w miejscu tym, w 2. połowie XVI wieku, wzniesiono dwór Andrzeja Gozdawy Dzierżanowskiego – pierwszego polskiego opata wągrowieckiego. W opisie sporządzonym w 1620 roku wymieniono dwór z izbą reprezentacyjną mieszczącą się na parterze. W izbie tej znajdowały się okna, w których były „szyby z figurami malowane”, a ściany pomieszczenia ozdobiono czerwonym suknem. Obok budynku dworskiego wymieniono też kamienicę (być może wcześniejszy, średniowieczny dwór opatów wągrowieckich (?)), piekarnię, kilka wolnostojących piwnic, browar, mielcuch (słodownia) i sołek (pomieszczenie do suszenia serów). Nad pobliskimJeziorkiem stała stajnia opacka „w glinę lepiona, z podwórza wapnem potrinkowana”.


 

Wykopy sondażowe przy budynku muzeum. Fot. M. Krzepkowski.

 

 

Dotychczasowe prace archeologiczne dostarczyły szeregu cennych informacji. Przebadano fragment budynku drewnianego, z wypełniska którego wydobyto kilka tysięcy fragmentów naczyń glinianych, ułamki importowanych dzbanów kamionkowych, kawałki szkła stołowego (szklanice fletowate) oraz nóż żelazny z bogato zdobioną oprawką rogową inkrustowaną srebrem. Zabytki te można wstępnie datować na 2. połowę XIV – początki XV wieku. Spora ilość przedmiotów luksusowych, nie rejestrowanych podczas badań prowadzonych w mieście, zdaje się potwierdzać hipotezę o istnieniu w tym miejscu średniowiecznego dworu opackiego. Nie wykluczone, że pierwsza rezydencja powstała tu krótko po lokacji miasta klasztornego (przed 1381 rokiem), lub w początkowym etapie translokacji konwentu cystersów z pobliskiego Łekna (lata 90. XIV wieku).

Podczas badań natrafiono również na liczne zabytki związane z okresem nowożytnym (XVI-XVIII wieku). Odsłonięto między innymi fragment ceglanej, brukowanej piwniczki (?) przylegającą do zagadkowego fundamentu. Z nowożytnych zabytków ruchomych wymienić należy kilka tysięcy fragmentów naczyń (garnków, talerzy, mis, patelni, trójnóżków, dzbanów), ułamków szkła okiennego (w tym okrągłe szybki zwane gomółkami), naczyń szklanych (ucha kufli, fragmenty zdobionych szklanek z XVIII wieku, a także butelek z XVII-XVIII wieku). Spory zbiór stanowią bogato zdobione fragmenty kafli piecowych pochodzące z XVI i 1. połowy XVII wieku. Wszystkie odkryte zabytki stanowią cenne źródło do poznania kultury materialnej mieszkańców dworu opackiego. Z nawarstwień datowanych na okres średniowiecza i czasy nowożytne pochodzą duże ilości kości zwierzęcych – poddane analizie archeozoologicznej pozwolą częściowo określić dietę mieszkańców dworu. Z warstw średniowiecznych pobrano olbrzymie ilości łusek i ości rybich, świadczących o dużym ich spożyciu, zaś z okresem nowożytnym związane są muszle ostryg.

Badania archeologiczne realizowane w związku z remontem i rozbudową muzeum, dostarczą bez wątpienia kolejnych ważnych odkryć.

Kierownikiem prac wykopaliskowych był Tomasz Podzerek. W badaniach wzięli udział studenci I roku archeologii Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod opieką dra Artura Różańskiego.

Marcin Krzepkowski


Widok jednego z wykopów sondażowych. Fot. M. Krzepkowski.


Czyszczenie wydobytych zabytków. Fot. T. Podzerek.


Fragment importowanego dzbana kamionkowego. Fot. M. Krzepkowski.


 

Fragmenty cybuchów XVIII-wiecznych fajek glinianych. Fot. M. Krzepkowski.


Średniowieczny nóż z rogową oprawką. Fot. M. Krzepkowski.