AKTUALNA

WYSTAWA

CZASOWA:

Wystawa malarstwa
Jarosława Kiełbasiewicza
KADRY PAMIĘCI
(czynna do 10 grudnia)


APLIKACJA MOBILNA:


www.guides4art.pl

KARTA PIASTA:
DO ODBIORU
W MUZEUM


www.szlakpiastowski.pl

 

KUP KSIĄŻKĘ!

 

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ
ZIEMI PAŁUCKIEJ
W WĄGROWCU


WSPIERA NAS:

 

DUCH ZAPAŁKIEWICZA

- KONKURS!

(KLIKNIJ NA OBRAZEK)

PANORAMA WĄGROWCA

według XIX-wiecznej ilustracji.

W zbiorach muzeum znajduje się odbitka ilustracji przedstawiającej panoramę Wągrowca w XIX wieku. Być może opublikowano ją w jednym z czasopism wychodzących w tym okresie, jednak dotąd nie udało się określić źródła, z którego pochodzi.

 

Na pierwszym planie przedstawiono trzy postacie stojące na zachodnim brzegu Jeziora Durowskiego. Wśród widocznych w tle zabudowań miejskich, dominującą formą architektoniczną jest bryła kościoła ewangelickiego (obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Cysterskiej). Budowę kościoła ukończono w 1837 roku, co wskazuje, że ilustracja powstała później. W 1895 roku, wraz z rozwojem miejscowej gminy ewangelickiej, do bryły kościoła dostawiono transept, którego na prezentowanej rycinie jeszcze nie ma, a zatem ilustracja powstała przed wskazaną datą roczną. Po wstępnej analizie uzyskaliśmy podstawę do tego, aby powstanie ryciny położyć w granicach lat 1837-1895.

Prócz kościoła, na rycinie można dostrzec inne zabudowania, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Budynki przy obecnej ul. Poznańskiej są aktualnie datowane (na podstawie cech stylistycznych) na drugą połowę XIX wieku. Jest to jednak datowanie względne, nie wykluczające wcześniejszej ich chronologii. Wśród budynków z tej grupy wyróżnia się dawny dom pastora (obecnie posesja przy ulicy Poznańskiej 19) oraz kamienica z piętrem i poddaszem (obecnie ul. Poznańska 29).

Na ilustracji zwraca uwagę brak nasypu kolejowego, który obecnie zajmuje przestrzeń pomiędzy jeziorem i drogą prowadzącą w kierunku Rogoźna. Nasyp powstał w związku z budową połączenia kolejowego na odcinku Rogoźno-Wągrowiec, którą to inwestycję zakończono w 1888 r. Jednocześnie rok 1888 precyzuje datę końcową powstania ilustracji.

Podsumowując możemy wskazać, że rycina powstała po 1837 roku, a przed 1888 rokiem, co stawia ją wśród najstarszych znanych wizerunków Wągrowca.

[Marcin Moeglich]